Malmöbilder

KommenteraLilla Torg


Lilla Torg


Lilla Torg


Flensburgska Huset uppfördes 1595 - ligger intill Lilla Torg


Rådhuset  uppfördes år 1546 men har genomgått stora förändringar
under seklernas gång.


S:t Petri Kyrka, Malmös äldsta byggnad från början av 1300-talet
byggd i baltisk tegelgotik.


År 1599 donerade rådman Engelbrekt Friis, nuvarande predikstol
till S:t Petri Kyrka.