Båtsmän

En kommentar

När indelningsverket infördes 1680 indelades också flottan i rotar, där bönderna i kusttrakterna skulle hålla båtsmän med båtmanstorp enligt samma system som soldaterna och soldatorpen i övrigt.

Med städerna fanns redan sedan 1629 ett avtal om att dessa skulle hålla ett visst antal båtsmän, sammanlagt cirka 1000 stycken.
Karlskrona anlades som framskjuten bas och centrum för den svenska flottan. I Blekinge och Södra Möre skulle varje bonde ställa upp en båtsman mot skattebefrielse.
Längs övriga kusten fanns båtmanskompanier. Totalt omkring 30 kompanier med ca 6 500 båtsmän.

Till skillnad från arméns generalmönsterrullor finns det ingen sammanhållen serie med rullor över båtsmän med hjälp av uppgifter om vilken socken båtmanstorpet var beläget kan man återfinna rätt kompani och rulla.
På Krigsarkivet finns kortregister där man kan få hänvisningar rill rätt rullserier.

Båtsmän är något som jag själv aldrig har letat efter så jag vet inte hur svårt det är att forska i det.
 
1 Tommy Jonsson:

skriven

17 000 personer och många båtsmän i Hässjöregistret www.hassjo.se