1880 klar

Kommentera
Nu har Riksarkivet klart cd skivan Sveriges Befolkning 1880, man kommer att sälja den under släktforskningsdagarna i Örebro, den kostar 560 kronor.
Och från 31 augusti kan man beställa den från deras bokhandel på nätet.

Cd skivan innehåller uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige i slutet av år 1880.
Namn, boendeort, födelseförsamling, födelseår, yrke samt hushållstillhörighet är det som kommer att finnas på skivan.

Källa: Riksarkivet, Svar