Ny soldatbok

Kommentera
Nu i juli kommer en ny "soldatbok" från Bohusläns Försvarsmuseum, det är Bullarens Kompani 1727-1901 som den nya boken handlar om.
Bullarens Kompani innefattar bland annat socknarna Hede, Krokstad, Sanne, Svarteborg, Mo och Naverstad, det vill säga de socknar som är "mina". Skall bli mycket intressant att läsa denna bok, det är mycket imponerande arbete som har gjorts för att dessa böcker skall kunna bli verklighet.

Tidigare böcker i serien om Bohusläns Regementes Indelningsverk är:

* Indelningsverk 1727-1901 (berättar bland annat om Bohusläns indelningsverk)
* I fält och till sjöss 1676-1814
* Fräkne kompani 1727-1901
* Södra kompaniet 1727-1901
* Stångenäs kompani 1727-1901
* Livkompaniet 1727-1901

Man har även gett ut ett antal "småböcker" om biografiska anteckningar om bland annat officerare, underofficerare, underbefäl, volontärer och reservofficerare.

Mer om dessa böcker och övriga böcker kan man läsa om på deras hemsida:

Länk: Bohusläns Försvarsmuseum