När det gäller Lysning- och Vigselboken, som kallas E, så vet jag faktiskt inte vad jag skall skriva.....

I denna bok så skriver man i kronologisk följd, antingen efter första lysningsdag eller så efter vigseldag.
Som grund för vigselboken fanns intyg av olika slag, bland annat bevis för att inget hinder förelåg för äktenskap.
I vigselboken hittar man uppgifter om brudparets namn, var man bodde, ålder, vigselförättare.

Det kan även finnas särskild lysning- och vigselbilagor. En sådan bilaga kan till exempel vara Kungl Maj:ts tillstånd till äktenskap mellan personer ur förbjudna led, men skrev även till "kungs" om man var under 18 år, åtminstone gjorde man det i min släkt....
Kan även finnas intyg om någon änka eller änkeman inte kunde gifta sig förrän arvskifte ägt rum efter tidigare äktenskap.

Så mycket mer finns inte att berätta om Vigselboken......

Eller kan jag ha glömt något...

Ni som läser alla dessa blogginlägg och ser att jag har missat något eller rent av skrivit fel, lämna era fingeravtryck här, det är först då jag kan rätta till det hela.

Lysning- och Vigselboken

Släktforskning Kommentera

När det gäller Lysning- och Vigselboken, som kallas E, så vet jag faktiskt inte vad jag skall skriva.....

I denna bok så skriver man i kronologisk följd, antingen efter första lysningsdag eller så efter vigseldag.
Som grund för vigselboken fanns intyg av olika slag, bland annat bevis för att inget hinder förelåg för äktenskap.
I vigselboken hittar man uppgifter om brudparets namn, var man bodde, ålder, vigselförättare.

Det kan även finnas särskild lysning- och vigselbilagor. En sådan bilaga kan till exempel vara Kungl Maj:ts tillstånd till äktenskap mellan personer ur förbjudna led, men skrev även till "kungs" om man var under 18 år, åtminstone gjorde man det i min släkt....
Kan även finnas intyg om någon änka eller änkeman inte kunde gifta sig förrän arvskifte ägt rum efter tidigare äktenskap.

Så mycket mer finns inte att berätta om Vigselboken......

Eller kan jag ha glömt något...

Ni som läser alla dessa blogginlägg och ser att jag har missat något eller rent av skrivit fel, lämna era fingeravtryck här, det är först då jag kan rätta till det hela.