EMIBAS

KommenteraEMIBAS är en sökbar cdskiva med cirka 1 miljon emigranter som lämnade Sverige fram till cirka 1930.
Här kan man bland annat att reda på födelseförsamling eller land, emigrationsdatum, civilstånd, boendeort.

Tyvärr har jag inte själv haft så mycket nytta av denna cd eftersom Bohuslän inte är med, eller nja några enstaka är med men då bodde man någon annanstans i Sverige än Bohuslän när man emigrerade.
Jag har hittat ett par stycken som bodde i Göteborg när man emigrerade till Norge.