Inställt

Publicerat: 2008-03-28 kl. 19:11:52

DIS-Vestfolds tur till Dalsland är inställd, vilket jag tycker är jättetråkigt. Jag som hade sett fram emot att träffa många nya släktforskare och återse en del jag tidigare träffat.
Och Torill som skulle haft med sig böcker till mig, nåja, någon gång skall jag väl få dessa också antar jag. Kanske nästa år, för med lite tur så blir det en Dalslands resa då.

DIS-Väst - Årsmöte

Publicerat: 2008-03-27 kl. 19:42:54

På lördag har DIS-Väst sitt årsmöte i Kungälv, följande program har man fått ihop:

10.00 Öppnas mötet av vår ordförande Anita Gartz

10.30 Mötet inleds med ett föredrag om gränslandet vid Göta Älv i historisk tid. Föreläsare är Nils Zandhers, till nyligen rektor för Nordiska folkhögskolan i Kungälv och starkt engagerad i historien, inte minst den nordiska.

11.30 Kort paus med kaffe och ostfrallor

12.00 Årsmötesförhandlingarna inleds

13.30 c:a Demonstrationer och erfarenhetsutbyte kring släktforskningen vid stationer i samma lokal - vi hoppas på stor uppslutning av föreningar, företag och enskilda forskare. Med bland annat Arkiv Digital.

15.00 Mötet avslutas

 

Uppgifterna är hämtade från DIS-Västs hemsida.

Båtsmän

Publicerat: 2008-03-27 kl. 19:34:25

När indelningsverket infördes 1680 indelades också flottan i rotar, där bönderna i kusttrakterna skulle hålla båtsmän med båtmanstorp enligt samma system som soldaterna och soldatorpen i övrigt.

Med städerna fanns redan sedan 1629 ett avtal om att dessa skulle hålla ett visst antal båtsmän, sammanlagt cirka 1000 stycken.
Karlskrona anlades som framskjuten bas och centrum för den svenska flottan. I Blekinge och Södra Möre skulle varje bonde ställa upp en båtsman mot skattebefrielse.
Längs övriga kusten fanns båtmanskompanier. Totalt omkring 30 kompanier med ca 6 500 båtsmän.

Till skillnad från arméns generalmönsterrullor finns det ingen sammanhållen serie med rullor över båtsmän med hjälp av uppgifter om vilken socken båtmanstorpet var beläget kan man återfinna rätt kompani och rulla.
På Krigsarkivet finns kortregister där man kan få hänvisningar rill rätt rullserier.

Båtsmän är något som jag själv aldrig har letat efter så jag vet inte hur svårt det är att forska i det.

Officerare

Publicerat: 2008-03-27 kl. 17:19:13

Det är inte bara soldaterna som finns förtecknade i rullorna. I inledningen till varje kompani finns kompaniets officerare förtecknade.

Om man vill forska kring en officerare finns det mycket arkivmaterial i första hand i Krigsarkivet. De viktigaste källorna är meritförteckningar och tjänsteförteckningar samt Biograficasamlingen.
I Arméns pensionskassas meritband kan man hitta meritlistor för officerare.

Det finns mycket tryckt material utgivet om officerare och om de miltära förbanden.
Adam Lewenhaupts Karl XII:s officerare förtecknar alla officerare i Karl XII:s armé och ger en biografi för var och en av dom.
Också för äldre tid finns en del tryckta verk om officerare.

Varje regemente har sammanställt sin historik och där finns i allmänhet biografiska uppgifter om förbandens officerare. I vissa fall även om underofficerare.
Ett gott råd är att via biblioteket skaffa en historik över det regemente där man ha sin militära släkting.

Rullor för officerare, dvs förteckningar över arméns alla officerare, regemente för regemente, finns också i tryckt form. De första av dessa tryckta officersrullor gavs ut 1680. Därefter finns sporadiska tryckta rullor under 1700-talet. Från 1820-talet utgavs tryckta rullor för armén varje år.

Soldater

Publicerat: 2008-03-26 kl. 20:33:41

I husförhörslängden får man reda på Soldattorpets nummer. Man ser även vilket soldatnamn man tilldelades, ofta bildades dessa med utgångspunkt från gårdens namn.

För att få reda på mer uppgifter så går vi vidare till generalmönsterrullorna.
Dessa rullor finns från 1680-talet. Man kan få uppgifter om rusthållens belägenhet, gårdarnas namn och jordnatur och roteböndernas namn. Även uppgifter om knektarnas namn, deras ålder, längd, tjänstetid, civilstånd och ursprung, och i kavallerirullorna ges också detaljerade uppgifter om hästarna.

Krigsarkivets samling av rullor är ojämförligt störst och mest välbevarad.

Ibland har inte soldattorpets nummer angivits i husförhörslängden. Då kan det vara svårt att hitta soldaten i rullan. En genväg är att med hjälp av Claes Grills Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket söka reda på torpet.
Grill finns både i bokform och på CD skiva.

Sen finns det en mängd ytterligare längder och protokoll som man kan använda i sitt letande, men jag har tyvärr inga kunskaper om dessa.

Den indelta armén

Publicerat: 2008-03-26 kl. 19:31:53

 

Under Karl XI reformerades det gamla systemet och indelningsverket skapades. Kungen lade fram förslaget inför 1682 års riksdag, och det var genomfört omkring 1690.

 

Varje landskap skulle hålla ett infanteriregemente om 1 200 man, uppdelat 8 kompanier med 150 knektar i varje. Ett kompani motsvarande ofta ett härad och hade namn efter detta.

För varje soldat bildades en rote, som skulle svara för soldaternas försörjning och underhåll. Därmed skapades den fasta roteringen av i stort sett alla landets gårdar. Från början bildade två gårdar normalt en rote, men genom hemmansklyvning kom många rotar att omfatta åtskilliga gårdar. Detsamma kunde gälla om gårdarna redan från början var för små för att bära den tunga bördan. Så kunde det ibland bli 5-6 eller fler gårdar i en rote.

 

Den största gården i roten, dit soldattorpet ofta förlades, kallades stamrote. De andra gårdarna var hjälprotar och eller strörotar. Bönderna valde inom roten, ofta på ett år i taget, en av bönderna till att föra deras talan genemot soldaten och de militära myndigheterna. Han kallades rotemästare.

Soldattorpet skulle ha 1/2 tunnland åker samt äng till två sommarlass hö, mulbete för en eller två kor osv. Soldaten fick också lön, och den kunde variera beroende på hur bra avkastning soldattorpet gav.

 

Motsvarande organisation för kavalleriet kallades även rusthållsinrättningen. Vissa bönder blev rusthållare. Mot nedsatt skatt åtog de sig att hålla häst och ryttare med utrustning. Om gården inte ensam kunde bära rusthållet fick andra gårdar bidra med räntor. Dessa gårdar kallades augmentshemman.

 

Städerna och kusttrakterna höll istället för soldater båtsmän till örlogsflottan. Det fanns särskilda båtmanskompanier längs kusterna, och båtsmännen fick båtmanstorp på samma sätt som soldaterna hade soldattorp. Även i städernas landsförsamlingar fanns båtsmanstorp.

 

Officerarna tilldelades en gård, ett boställe, ungefär på samma sätt som prästen hade prästgård. Boställets storlek varierade beroende på vilken grad officeren hade. När officeren befordrades måste alltså familjen flytta till det boställe som motsvarande befattningen.

 

Med jämna mellanrum hölls syn på officersboställen och soldattorp. Dessa synehandlingar finns på Kriksarkivet eller på Landsarkiven i kronofogdearkiven eller länsstyrelsearkiven.

Riksdagen beslutade 1901 att 1904 avskaffa den indelta armén. Istället fick Sverige en värnpliktsarné.

 

 

Ovanstånde text har jag hämtat ur boken "Släktforska vidare" sida 111.

Dessa rader hamnade på min blogg eftersom många av mina norska bloggläsare inte har tillgång till boken.

 

 


Tillbaka igen..

Publicerat: 2008-03-25 kl. 11:09:50

Då har jag kommit tillbaka från Blåkulla, var besvärligt att komma hem eftersom snön ställde till en del bekymmer..
Och jag tror bestämt att det blir till att investera i en ny kvast till nästa år...

Lite försenat...

Publicerat: 2008-03-21 kl. 14:21:36

...på grund av snöoväder och blåst men nu ger jag mig iväg till Blåkulla....

image60

Glad Påsk!Ännu en tidning

Publicerat: 2008-03-19 kl. 20:40:27

Ännu en tidning har kommit med posten, igår kom:

Diskulogen

Jag tror faktiskt att jag nu får samla på mig alla tidningar/tidskrifter och läsa
dom till hösten......

Jag och DIS-Vestfold

Publicerat: 2008-03-17 kl. 22:05:59

Jag och DIS-Vestfold skall tillbringa en helg i april tillsammans i Mellerud och Kroppefjäll, det kommer att bli hur kul som helst. Det är väldigt bra föredragshållare de har fått dit, skall bli mycket intressant att höra dessa.

Då allihopa kommer att vara på Melleruds Museum under lördagen så kommer min största insats att bli där, jag antar att det är många som vill ha lite hjälp och råd för att hitta sina svenska anor.
Mina kunskaper om Dalsland är begränsade så jag kommer att få problem att tala om vilka socknar man skall leta i och så vidare, men lite nytta skall jag väl ändå göra hoppas jag... :) :)

Och så måste jag komma ihåg att skicka e-post till Torill, en påminnelse att hon skall ha med sig tidskrifter till mig.

Och så skulle jag även skicka e-post till DIS-kontoret också är ytterligare en bok jag vill köpa, bäst att passa på när skjuts finns för böcker och blad.... :)

Lokaltidningen var på hugget i lördags....

Publicerat: 2008-03-17 kl. 20:49:27

...och besökte tre olika släktforsknings evenemang.

Uddevalla

Lysekil


Färgelanda

Med lite tur kan detta locka fler att börja släktforska.


Mycket att läsa

Publicerat: 2008-03-17 kl. 20:24:59

I slutet av förra veckan kom

Disketten

Idag kom

Släktdata

Och även

Salten

Så jag har många tidskrifter att läsa nu, dessutom har jag några sedan tidigare
som jag enbart har skummat igen, de skall också läsas igenom.

Det skall i alla fall bli mycket intressant och läsa DIS Saltens tidskrift, Viggo var
snäll och skickade mig ett exemplar trots att jag inte är medlem hos dom.

Over there - är inte lätt

Publicerat: 2008-03-16 kl. 20:42:56

Att leta efter släkt i USA är sannerligen inte lätt, jag tycker det är helt hopplöst svårt. Det är inte bara i Sverige man måste ha dyra, nåja, abonnemang för att läsa i kyrkböckerna, även i USA så krävs det att man betalar, i alla fall om man vill in på den bästa sidan, Ancestry.com. Det är där alla census finns.
Sen finns det ju en mängd olika sidor som är gratis, men dessa hjälper inte mig så mycket, ännu är kanske bäst att tillägga.
Mina Amerikaproblem får ligga i malpåse så länge, bättre jag fortsätter att sikta in mig på Norge. Det är mycket lättare där, dels förstår jag språket och sen så är kyrkböckerna gratis på nätet.

Fast lite synd var det att jag igår inte kunde lyssna på Anna Lena Hultman som var hos oss och pratade om emigrantforskning........

Lyckad Dag

Publicerat: 2008-03-15 kl. 17:48:41
Då var släktforskningens dag avklarad för denna gång, även i år var vi i Uddevalla Släktforskare på Bohusläns Museum.
Fint väder och lördag före påsk gjorde att det inte kom lika mycket folk som förra året, men trots detta så var det en lyckad dag.

Kort 0


Kort 3
Mikael och Kajsa från Arkiv Digital visar AD Online

Kort 2
Anna Lena Hultman håller föredrag om Emigrantforskning

Kort 5
Emmy Karfunkel från Svenska rötter visar sina släkttavlor

Kort 4
Stig och Tommy från Uddevalla Släktforskare hjälper två besökare

Kort 1
Björn från Släktdata visade föreningens register som finns gratis på nätet.

Kort 6
DIS-Väst var också på plats, Stig och Kent visade DISBYT, DISPOS, DISGEN

Och det är nu man skall börja planera för nästa år eller........

Full tillgång till DISBYT imorgon.

Publicerat: 2008-03-14 kl. 19:28:22

"OBS!
FULL TILLGÅNG TILL DISBYT 15 mars.

Full tillgång till Disbyt för alla medlemmar under Släktforskningens
dag

Under Släktforskningens dag den 15 mars kommer du som Dis-medlem att ha full tillgång till Disbyt oavsett om du har skickat in material till Disbyt
eller ej.

Passa på att testa hur det ser ut att klättra i släktträden, använda blädderpilarna eller se en hel antavla åt gången.

Om du känner att du har nytta av Disbyt får du gärna sedan skicka in ett Disbyt-utdrag till något Disbytombud"

Ovanstående text hittade jag på DIS-Väst hemsida


Nu kan jag läsa... :)

Publicerat: 2008-03-13 kl. 20:04:37

Det är ju väldigt vanligt att man skall läsa artiklar och sånt på nätet. Jag tycker att det kan vara lite krångligt, speciellt när det är något intressant, då vill jag ha tidningen i handen.
Eftersom jag har mycket släkt i Norge och i synnerhet i Vestfoldsområdet så är deras tidning ett måste för mig.
Nu har jag printat ut de två senaste numren av DIS-Vestfolds medlemstidning, så nu kan jag läsa....

DIZ bladet

Här är Arkiv Digital på lördag

Publicerat: 2008-03-13 kl. 08:57:01

"Nu på lördag den 15 mars är det släktforskningens dag med en lång rad aktiviteter runt om i Sverige.
Arkiv Digital är representerade på hela sex orter

Göteborg
Plats: Frölunda Kulturhus Tid: 11:00-15:00. Arrangörer: DIS-Väst, GRS och Föreningen Släktdata.
Från Arkiv Digital medverkar: Karl-Gustav Rosborg.

Karlstad Plats: Arkivcentrum i Karlstad. Tid: 10:00-16:00. Arrangörer: Arkivcentrum och Värmlands Släktforskarförening.
Från Arkiv Digital medverkar: Gabriel Wallgren, som också håller föredrag 13:30-14:30.

Norrköping Plats: Pronova, Hus A, 4 trappor/hiss. Ingång Korsgatan 2, SeniorNets lokaler. Tid: 12:00-16:00.
Arrangör: Släktforskarna i Norrköping
Från Arkiv Digital medverkar: Markus Lindström.

Sollentuna Plats: Sollentuna bibliotek. Tid: 11:00-15:00. Arrangörer: Sollentuna bibliotek och
Sollentuna släktforskare.
Från Arkiv Digital medverkar: Görgen Olsson.

Uddevalla Plats: Bohusläns Museum. Tid: 10:30-15:00. Arrangörer: Uddevalla släktforskare.
Från Arkiv Digital medverkar: Mikael Karlsson.

Vara Plats: Vara bibliotek. Tid: 10:00-13:00. Arrangör: VGN Släktforskare.
Marita Persson demonstrerar AD OnLine.

Arkiv Digital önskar alla riktigt välkomna!"

Boken - Svenska Knektar

Publicerat: 2008-03-12 kl. 17:32:12
Jag har i min bokhylla hittat en bok som jag inte ens visste att jag hade, men det är ju helt uppenbart att jag har köpt den. Undra när jag gjorde det......
Så vid tillfälle är det bara att börja läsa boken.

Svenska Knektar

Idag kom det ett kuvert från Norge

Publicerat: 2008-03-12 kl. 16:06:24

Och ser man på, där fanns senaste numret av:

DISputten Nr 1

Tack Liv för att du skickade tidningen till mig.

Lite nytt från Arkiv Digital

Publicerat: 2008-03-08 kl. 17:48:53

Lite nytt från Arkiv Digital:

"År 2008 har börjat starkt och vi märker på många sätt att Arkiv Digital växer hela tiden.
Nytillströmningen av kunder har varit kraftig och nya bilder läggs hela tiden in i AD OnLine.

Nyligen passerade vi 7 miljoner bilder (motsvarande 14 miljoner sidor), där de ordinarie
kyrkböckerna (t o m ca 1894) är klara i följande län:

Göteborgs och Bohus län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Värmlands län
Älvsborgs län

Utöver kyrkböckerna fyller vi också på vår databas med mycket annat källmaterial, som t ex
Generalmönsterrullor (GMR). Sedan tidigare finns GMR tillgängliga för följande regementen:
Bohusläns, Jönköpings, Kronobergs, Närke-Värmlands, Närkes samt Värmlands regemente.

Under mars månad kommer följande regementens GMR att läggas in i AD OnLine:
Skaraborgs regemente, Värmlands fältjägarregemente, Västgöta kavalleriregemente samt
Älvsborgs regemente.

Just nu håller vi också för fullt på med att lägga in kyrkböckerna för Skaraborgs län, där hela länet kommer att vara tillgängligt i AD OnLine senast den 15 april.

Kyrkböckerna för Örebro län och Östergötlands län beräknas vara tillgängliga i AD OnLine under slutet av maj månad.

Produktionen på landsarkiven i Göteborg och Vadstena kommer då att gå över på andra källserier (bl a bouppteckningar) och på landsarkivet i Uppsala kommer digitaliseringen av kyrkböckerna för Södermanlands län att påbörjas under maj."

Vårens stora höjdpunkt för oss släktforskare är Släktforskningens dag lördagen den 15 mars med mängder av olika arrangemang runt om i Sverige.

Arkiv Digital kommer att vara representerade på följande orter (mer detaljerad information kommer inom kort på vår hemsida):

Göteborg
Karlstad
Norrköping
Stockholm
Uddevalla
Vara

För att ge gamla och nya kunder chansen att köpa ett AD OnLine abonnemang till ett riktigt förmånligt pris erbjuder vi helårsabonnemang på AD OnLine för endast 995 kr (ordinarie pris 1 195 kr).

För den som har ett befintligt AD OnLine abonnemang kommer tiden inte att börja räknas förrän man aktiverar det nya abonnemanget.
Erbjudandet gäller fr o m den 7 mars t o m den 24 mars 2008 och kan ej kombineras med andra rabatterbjudanden .

För att beställa, gå till http://www.arkivdigital.se/main/adonline (längst ner på sidan)

Om du inte är registrerad sedan tidigare, registrera dig här:
http://www.arkivdigital.se/users/k_register

Vill ni testa AD OnLine? Gå till: http://apps.arkivdigital.se/ och följ instruktionerna där.
Som användarnamn (emailadress) skriv: demo och som lösenord skriv: demo
Det är den fullskaliga programvaran, men man får bara tillgång till Älvsbacka
församling i Värmland.

Regementsparken

Publicerat: 2008-03-08 kl. 17:18:27

Regementsparken

Parken anlades i början på 1920 talet, den drygt två hektar stora
området köptes in för soldaternas trivsel och blev den mycket omtyckta
Fritidsparken, som idag heter Regementsparken.

Bohusläns Försvarsmuseum byggdes där 1995, efter det att regementet
lagts ned.

Regementsparken 2


Regementsparken 4


Regementsparken 5


Regementsparken 3


Kompaniboken på plats.

Publicerat: 2008-03-08 kl. 17:03:17

Jag tog mig en tur till Regementsparken och Bohusläns Försvarsmuseum så nu har jag köpt Konglig Bohus Läns Regemente "Stångenäs kompani 1727-1901". Jag har inte tittat så mycket i den, kikade som hastigast på ett par av "mina" ställen och det känns som det var några saker som var nya för mig.
Det får bli till hösten som jag tittar lite mer på det, men det klart har jag nu boken är det inte omöjligt att den åker fram någon regnig sommardag.

Stångenäs Kompani

Ett förslag....

Publicerat: 2008-03-08 kl. 16:22:50

Igår kom Släkthistoriskt Forum i brevlådan, jag började läsa redaktörens "ledarspalt" och läste om hans förslag som är......tja...säg det...

Han skriver bland annat om att det varit turbulens kring förbundets ekonomi, det är inte rimligt att ett riksförbund ska vila helt på kommersiell grund, att organisationsavgiften är för närvarande 9 kr per föreningsmedlem och år.

Han tycker att man skall höja organisationsavgiften till Sveriges Släktforskarförbund från 9 kronor till 120 kronor per år. Då skall Släkthistoriskt Forum och avgiften till Anbytarforum ingå. Med ett sådant upplägg skulle tidningen få en upplaga på cirka 50 000 ex, vilket skulle innebra möjligheter till betydligt högra annonsintäkter. Antalet nummer per år skulle också kunna bli fler.

Vidare skriver han: (citat)
"Fördelarna med det här upplägget är inte bara uppenbara, utan möjligen en förutsättning för att Sveriges Släkforskarbund ska kunna fortleva. Ungefär två paket cigaretter per år (om jämförelsen tillåts), eller en kvällstidning per månad - mer kostar det inte att säkra och utveckla förbundets fortlevnad!

Vad tycker du? Debatten startar här och nu!"

JAG tycker att detta förslag är helt uppåt väggarna tokigt. Om det kommer att bli såpass dyrt är det många föreningar som kommer att gå ur förbundet.
Om jag är medlem i fyra olika föreningar som är anslutna till förbundet, då borde jag få fyra användarkonto till Anbytarforum och fyra exemplar av Släkthistoriskt Forum som kommer.

Sen kan man ju tycka att 9 kronor per medlem är lite, och att det kanske borde höjas, men inte till 120 kronor i alla fall.
Det skall bli intressant och se hur denna debatt kommer att bli, men denna debatt antar jag kommer att bedrivas på Förbundsforum och dit har jag inte välkommen eftersom jag inte har betalat in någon hundralapp.

RSS 2.0