Namnbyte igen.

En kommentar
Från och med den 1 januari 2010 så upphör landsarkiven som självständig myndighet, man går ihop med Riksarkivet till en myndighet och man kommer då att heta Riksarkivet.

Jag tycker det inte det var så längesedan som man bytte till Statens Arkiv från just Riksarkivet, känns ju lite onödigt att krångla till det ännu en gång. Men orsaken stavas, pengar.

Mer om detta kan man läsa på deras hemsida:

Länk: Sammanslagning
 
1 Emma:

skriven

vet du hur man hittar emigranter som reste från sverige och ev. dog i usa?